KWAS OCTOWY 80% OCET ESENCJA OCTOWA - 1L

  • Nazwa produktu: KWAS OCTOWY 80%
  • Inne nazwy: kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy, acetic acid, acidum aceticum glaciale
  • Czystość: Spożywcza
  • Wzór chemiczny: C2H4O2
  • Nr CAS: 64-19-7
  • Nr WE: 200-580-7
  • Zawartość składnika głównego: ok. 80%
  • Charakterystyka: Ciecz
  • Opakowanie: 1 litr

Kwas octowy znany był ludzkości od zamierzchłych czasów pod postacią octu. Jako pierwszy substancję wyizolował z octu arabski alchemik Dżabir Ibn Hajjan. Produkcję czystego związku rozpoczęto jednak dopiero po roku 1700, kiedy to niemiecki chemik Georg Ernst Stahl dokonał destylacji kwasu octowego z octu.

Kwas octowy w przemyśle chemicznym służy do produkcji tworzyw sztucznych, rozpuszczalników oraz wielu związków będących półproduktami do syntezy bardziej złożonych substancji, takich jak leki czy środki ochrony roślin. Kwas octowy jest stosowany do otrzymywania bezwodnika kwasu octowego, acetocelulozy i monomeru octanu winylu, estrów kwasu octowego oraz kwasu chlorooctowego. Używa się go również do produkcji mas plastycznych, insektycydów, fotochemikaliów, do druku tkanin oraz jako naturalnego koagulatora lateksu.

Najbardziej znane jednak zastosowanie kwasu octowego to jego 6- lub 10 – procentowy roztwór wodny, noszący nazwę octu i stosowany w życiu codziennym jako przyprawa.

Jest stosowany również jako konserwant. Jego numer jako dodatku do żywności to E260.

Kwas Octowy jest bardzo skutecznym i tanimi środkiem do odkażania plastrów pszczelich. Stosowanie go zabija zarazki NOSEMOZY oraz gąsienice i motyle BARCIAKA – popularnie zwanego Motylicą.