Pasta termoprzewodząca AG H 7g.

Pasta ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Gęstość w temp. 20°C: 1,47 G/cm3

- Temperatura zapłonu: 350°C

- Temperatura krzepnięcia: -50°C

- Współczynnik refrakcji: 1,405

- Ciepło właściwe w temperaturze 50°C: 0,243 Cal /g K

- Współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0-150°C: 0,88 W/m K

- Stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (±0,1)

- Oporność skrośna: 5 x 10 do potęgi 14 Ohm x cm

- Tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz: 0,020 (±0,003)

- Zakres temp. pracy: -50~200°C

- Opakowanie: tubka 7g