Przedmiotem oferty jest ROUNDUP PLUS 360SL 5L

OPIS DZIAŁANIA

Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania

roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego

oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach

uprawnych kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka

cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej,

jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach, oraz terenach

nieużytkowanych rolniczo.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup 360 Plus jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest

przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie

przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)

powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie.

Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni

od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają

działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

dawka 1,25 l/ha:

komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne.

dawka 1,875 l/ha:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła

zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne.

dawka 2,5 l/ha:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła

zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy

zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 3,75 l/ha:

bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak

polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka

powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 4,0 l/ha:

bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak

polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka

powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

dawka 6,0 l/ha:

bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak

polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka

powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica

drobnokwiatowa.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia

wschodzących chwastów.

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed

wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty

ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).

Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew, pietruszka cebula, por (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami

rośliny uprawnej (BBCH 00-09).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii,

tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym

siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.

Burak cukrowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami

buraka cukrowego (BBCH 00-09).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

3. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

C.1. Pola uprawne przed zbiorem zbóż.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach

wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania:

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się

w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 10-14 dni

przed przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

C.2. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.

Rzepak ozimy

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach

wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania:

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się

w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed

przewidywanym zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub

późnym popołudniem.

Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu

opryskiwacza.

Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać

jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Środka nie stosować:

− w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

− w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,

− na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

D. Desykacja

D.1 Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary