Druty lutownicze Lutowanie ręczne i serwis Poprawki

Charakterystyka ogólna

Spoiwo Sn99,3Cu z topnikiem 1.1.3 zostało wyprodukowane w pierwszym wytopie cyny i miedzi zgodnie z EN ISO 9453:2014. Bezhalogenkowy, kalafoniowy topnik 1.1.3 jest przeznaczony do lutowania miękkiego ręcznego i automatycznego. Spoiwo z topnikiem spełnia wymagania dyrektywy RoHS2.

Sn993Cu07 500g

Charakterystyka fizyczna

Temperatura topnienia (solidus/liquidus) 227°C

Ciężar właściwy 7,31 g/cm3

Rezystywność 0,126 μΩ•m

Przewodność cieplna 66 W/m•K

Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu 300 kgf/cm2

Wydłużenie przy zerwaniu 21%

Twardość 9 HB

Zalecana temperatura grota przy lutowaniu 340 - 420°C

4. Topnik 1.1.3

oznaczenie wg DIN 8511 SW32

oznaczenie wg ISO 9454 1.1.3B

oznaczenie wg J-STD-004 ROM0

Zawartość topnika w spoiwie 3,0 +/- 0,2% inne do uzgodnienia

Zawartość halogenków 0,0%

Liczba kwasowa 195 ±10 mg KOH/g

Korozyjność niekorozyjny

5. Pozostałe informacje

Dostępne średnice

2,00 mm