Spray do dezynfekcji powierzchni 500ml, zapach Neutral

Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, również tych mających kontakt z żywnością. Skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów. Błyskawicznie odświeża i dezynfekuje przedmioty codziennego użytku pozostawiając przyjemny zapach. Wydajny i niezastąpiony szczególnie w miejscach publicznych oraz podczas podróży.

Dezynfekcja MEDISEPT

jest SKUTECZNA

wobec KORONAWIRUSA

Produkt dostępny w sklepie internetowym www.dezynfekcja.pl

DARMOWA DOSTAWA już od 20 zł

Opis:

Dezynfekuje powierzchnie, zabijając w 60 sekund bakterie, #grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe i nieotoczkowe.

Produkt przebadany zgodnie z normą dla środków dezynfekcyjnych EN 14885.Przydatny w domu zarówno w kuchni jak i w łazience oraz innych miejscach. Zdezynfekujesz nim powierzchnie, na których najczęściej gromadzą się zarazki, m.in. sedes, brodzik, kuwety zwierząt domowych, klamki, włączniki światła, piloty TV, zabawki dziecięce, blaty kuchenne, stoły, deski do krojenia, zlew, lodówkę i inne. Pomaga zapobiegać grypie i biegunkom.

Płyn do dezynfekcji powierzchni. Dezynfekuje powierzchnie zabijając w 60 sekund bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe (m.in. wirus grypy, opryszczki, HIV, żółtaczki typu B i C, Ebola) oraz wirusy nieotoczkowe (Rotawirus, Adenowirus). Do dezynfekcji powierzchni, także tych mających kontakt z żywnością (poza obszarem klinicznym).

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy po użyciu preparatu spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

Substancje czynne w 100 g:

Propan-2-ol 40 g, etanol 20 g, chlorek didecylodimetyloamonu 0,25 g, aminy, N-C10-16-alkilotrimetylenodiamina, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym 0,39 g

Środki ostrożności:

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. UKŁAD ODDECHOWY: wdychanie stężonych par produktu powoduje podrażnienia błon śluzowych nosa, gardła i dalszych odcinków układu oddechowego. Nie wdychać par. PRZEWÓD POKARMOWY: objawy zatrucia pokarmowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Środki ostrożności:W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówki i otwarte rany. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, suchym miejscu. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z przepisami krajowymi. W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. Skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W KONTAKCIE Z OCZAMI: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy natychmiast przepłukać wodą przez 10-15 min., trzymając powieki szeroko rozwarte. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. PO NARAŻENIU DROGĄ ODDECHOWĄ: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.