GRATIS LEP 2 SZT

Bardzo skuteczny preparat na muchy, komary, meszki, osy, karaczany, prusaki, mrówki, pająki i rybiki, mole.

W odróżnieniu od innych preparatów posiada przyjemny zapach oraz nie pozostawia plam, zacieków i przebarwień. Nie klei się.

Gotowy do użycie, w wygodnej formie sprayu, nie trzeba rozrabiać.

Natychmiastowy efekt.

Czas działania do 4 tygodni.

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych piwnicach, spiżarniach, na tarasach, w kempingach.

Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem. Pomieszczenia, w których stosowany jest produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci oraz zwierząt. Przed dezynsekcją zabezpieczyć żywność przed skażeniem. Nie stosować preparatu na żywność oraz na powierzchnie na których składowana, przyrządzana i konsumowana jest żywność. Nie opylać preparatem pościeli, łóżeczek oraz zabawek dzieci. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Pomieszczenie może być użytkowane po wyschnięciu i starannym przewietrzeniu. Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach w temperaturze pokojowej.

• Substancja czynna: permetryna 0,25g/100g produktu (związek z grupy pyretroidów).

• Środki ostrożności: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Numer pozwolenia: 2007/04

• Zawartość netto: 500 ml