GRATIS LEP 2 SZT

Effect Ultimum 100ml

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Opis produktu: EFFECT ULTIMUM jest środkiem owadobójczym przeciwko owadom biegającym i latającym, takim jak karaluchy (Blatella germanica), mrówki (Lasius niger), pluskwy (Cimex lectularius) i muchy domowe (Musca Domestica). Do stosowania wyłącznie na powierzchniach gładkich w obszarach prywatnych oraz publicznych, wewnątrz pomieszczeń, w pojazdach transportowych, kontenerach składowania odpadów, pojazdach do transportu zwierząt i miejscach ich przebywania, w przemysłowych magazynach żywności (pustych) oraz komorach magazynowych.

Postać produktu: koncentrat emulgujący (EC).

Instrukcja użytkowania: Produkt należy wstrząsnąć przed użyciem. Rozcieńczyć produkt zgodnie z poniższymi wytycznymi. Rozpylić na obszarze zaatakowanym przez insekty, w szczelinach ściennych, na krawędziach ścian, a także we wszystkich ukrytych miejscach. Produkt przeznaczony jest do użycia bezpośrednio po przygotowaniu. Nie wdychać par produkt. Zapewnić odpowiednią wentylację. Po zastosowaniu należy omijać powierzchnie poddane działaniu preparatu.

Dozowanie:

Przeciwko owadom latającym rozcieńczyć 25 ml produktu w 5 l wody.

Przeciwko owadom biegającym rozcieńczyć 75 ml produktu w 5 l wody.

Sporządzony roztwór wystarcza do zastosowania na 100 m2 powierzchni. Produkt jest skuteczny po 24 h od zastosowania. Działanie bójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni.

Substancje czynne: permetryna 6g/100g, PBO 18g/100g, tetrametryna 1g/100g.

pojemność: 100ml