K.O.LBA - środek do zwalczania owadów

 • Gotowy do użycia środek przeznaczony do zwalczania much.
 • Stosować przez malowanie bądź opryskiwanie powierzchni w pomieszczeniach typu obory, stajnie, chlewnie, kurniki i inne budynki inwentarskie.
 • Środek zawiera substancję, która wabi muchy do powierzchni pomalowanych.
 • Muchy giną po 4 dniach po kontakcie z produktem.
 • Natychmiastowe działanie na owady.
 • Produkt pozostaje skuteczny przez 6 do 8 tygodni od zastosowania.
 • Opakowanie 500 ml wystarcza na pomieszczenie o powierzchni do 200 m2.
 • Produkt biobójczy. Należy zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie:

 • Stosować środek oryginalny, nierozcieńczony.
 • Pędzlem malować ściany, filary, ramy okienne i inne miejsca, w których siadają muchy.
 • Malowanie powierzchni lub zawieszanie pomalowanych tablic wykonać po pierwszych oznakach pojawienia się much.

Dawkowanie:

 • W pomieszczeniu o powierzchni podłogi do 200m2 stosować 500 ml środka.
 • W pomieszczeniu o powierzchni podłogi powyżej 200 m malować około 60 pasów 10 x 30 cm. Malowane pasy należy równomiernie rozmieścić w pomieszczeniu w różnych miejscach, w których siadają muchy.
 • Malować powierzchnie czyste, nie absorbujące środka. Nie należy środkiem malować ścian/powierzchni świeżo malowanych wapnem, ponieważ preparat w kontakcie z wapnem ulega neutralizacji.
 • Środek można stosować w pobliżu zwierząt, jednak tylko w miejscach, które są poza ich zasięgiem.
 • W pomieszczeniach, w których nie ma miejsc do zamalowania, zaleca się zawieszanie kartonowych tablic o gładkiej powierzchni i niskiej nasiąkliwości o rozmiarach 20 x 15 cm (format A5) pomalowanych środkiem.