FUSILADE FORTE 150EC 1L

ZWALCZA CHWASTY W UPRAWACH

Zawartość substancji czynnych:

fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l.

DATA PRODUKCJI 04.2020 ROK

DATA WAŻNOŚCI 04.2022 ROK

OPIS DZIAŁANIA

FUSILADE FORTE 150EC to środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego,

chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych,

warzywnych, sadowniczych oraz roślinach zielarskich, chmielu w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu w zespole upraw pożniwnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując

zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów,

ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego

skuteczności. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy

2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Chwasty wrażliwe na środek:

w dawce 0,5-0,75 l/ha, np.: samosiewy zbóż,

w dawce 0,75-1,0 l/ha, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, włośnica sina

w dawce 2,0-2,5 l/ha, np.: perz właściwy, wiechlina zwyczajna.

Chwasty odporne, np.: rośliny dwuliścienne, wiechlina roczna.

Uwaga: Środek w dawce 2,5 l/ha stosować, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. ROŚLINY ROLNICZE I WARZYWNE

a) do zwalczania chwastów jednorocznych, np.: chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego oraz samosiewów zbóż – stosować środek od fazy 2 liści do fazy krzewienia

Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha (samosiewy zbóż), 0,75-1 l/ha (pozostałe gatunki).

b) do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści

Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

A) Burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy (plantacje produkcyjne).

Opryskiwać od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.

Zalecana dawka: 0,5 -2,0 l/ha.

Plantacje nasienne – opryskiwać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.

Uwagi:

1. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie lub po przerywce, gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści.

2. Nie stosować środka w buraku ćwikłowym przeznaczonym na botwinę.

B) Bobik, groch na suche nasiona, peluszka.

Opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści.

C) Łubin.

Opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez łubin 2-3 liści.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (tylko do zwalczania jednorocznych chwastów).

D) Lucerna (tylko plantacje nasienne).

Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów. Perz zwalczać nie później, niż w drugim roku uprawy lucerny.

E) Ziemniak.

Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, lecz przed zakryciem międzyrzędzi). W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.

F) Rzepak ozimy.

Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż na początku strzelania rzepaku w pędy: 

do zwalczania chwastów jednoliściennych jednorocznych (miotła zbożowa w fazie 2-4 liści)

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.

do zwalczania perzu właściwego (w fazie 4-6 liści):

jesienią – zalecana dawka: 1,5-2 l/ha,

wiosną – zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

do zwalczania samosiewów zbóż

Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.

Uwaga:

Dawkę 0,5 l/ha stosować w warunkach korzystnych dla wegetacji rzepaku oraz gdy możliwe jest właściwe pokrycie chwastów cieczą użytkową.

G) Rzepak jary.

Opryskiwać, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści, jednak nie później niż do fazy 6 liści rzepaku jarego.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych).

H) Len.

Środek stosować, gdy len osiągnie fazę „jodełki”, to jest gdy wysokość roślin wynosi 6-12 cm.

Zalecana dawka:

− 0,75-1 l/ha (zwalczanie jednorocznych chwastów jednoliściennych znajdujących się w fazie 2-4 liści),

− 1-1,4 l/ha (zwalczanie perzu właściwego znajdującego się w fazie 4-6 liści).

Uwagi:

1. Środka nie stosować łącznie ze środkami do zwalczania chwastów dwuliściennych.

2. Zabieg zwalczania chwastów dwuliściennych na plantacji lnu można wykonać na 5-6 dni przed zastosowaniem lub w 5-6 dni po zastosowaniu środka.

3. Środka nie stosować na plantacjach roślin porażonych przez choroby lub uszkodzonych przez szkodniki (np.: pchełkę lnową, wciornastki).

I) Kostrzewa czerwona (plantacje nasienne).

Opryskiwać plantacje plonujące wiosną, przed strzelaniem traw w źdźbło, gdy rośliny perzu osiągnęły fazę 4-10 liści.

Zalecana dawka: 2,5 l/ha.

J) Chrzan.

Opryskiwać do momentu, gdy rośliny chrzanu zakryją nie więcej, niż 50% międzyrzędzi.

K) Ogórek.

Termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych).

Środka nie stosować później, niż na 10-14 dni przed pierwszym zbiorem.

L) Cebula.

z siewu – opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka,

plantacje nasienne – termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

Środek można także stosować w dawkach dzielonych.

Zwalczanie rocznych chwastów jednoliściennych:

pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha,

drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:

pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha,

drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.

M) Czosnek.

Opryskiwać po wschodach czosnku, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

Środek można stosować także w dawkach dzielonych:

Zwalczanie chwastów jednorocznych:

pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:

pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.

N) Pomidor, seler.

Opryskiwać po przyjęciu się rozsady.

Zwalczanie chwastnicy jednorocznej i innych rocznych chwastów jednoliściennych:

pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:

pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.

Uwaga: Stosować tylko w selerze przeznaczonym do zbioru jesienią.

O) Kapusta głowiasta (biała (tylko późna), czerwona), kapusta włoska, kapusta brukselska.

Opryskiwać po przyjęciu się rozsady, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów jednoliściennych.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

P) Marchew, pietruszka.

Opryskiwać od fazy 2 liści do fazy rozetki.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

Środek można także stosować w dawkach dzielonych.

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów jednoliściennych:

pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:

pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.

Uwaga: Naci pietruszki nie przeznaczać na konsumpcję.

R) Por.

z siewu – opryskiwać po wykształceniu przez por 1-2 liści,

z rozsady – opryskiwać po przyjęciu się rozsady.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

Środek można także stosować w dawkach dzielonych.

Zwalczanie chwastów jednorocznych:

pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści chwastów: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.

Zwalczanie perzu właściwego:

pierwszy zabieg w fazie 4-6 liści perzu: Fusilade Forte 150 EC 1-1,25 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 1,25 l/ha.

S) Bób, fasola, groch jadalny zielony.

Opryskiwać nie wcześniej, niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści.

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastów jednorocznych), 2-2,5 l/ha (zwalczanie perzu właściwego).

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych rocznych chwastów jednoliściennych zabiegami w dawkach dzielonych:

pierwszy zabieg w fazie 2-4 liści: Fusilade Forte 150 EC 0,4 l/ha, drugi zabieg po 10-14 dniach: Fusilade Forte 150 EC 0,3-0,4 l/ha.

2. ROŚLINY SADOWNICZE

Agrest, porzeczki, truskawka, malina, sady (drzewa owocowe), szkółki drzew owocowych.

Środek stosować do zwalczania:

chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 0,75-1 l/ha, perzu (gdy rośliny perzu mają nie więcej, niż 15 cm wysokości) – zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Uwagi:

1. Gdy międzyrzędzia nie były uprawiane mechanicznie, do zwalczania perzu środek stosować w dawce 2-2,5 l/ha.

Perz zwalczać w pierwszym roku po posadzeniu roślin, to jest jesienią lub wiosną przed kwitnieniem.

2. W truskawce środek można stosować przed kwitnieniem w dawce do 2 l/ha lub po zbiorze owoców w dawce 2-2,5 l/ha.

3. W krzewach jagodowych owocujących środek stosować tylko po zbiorze owoców.

3. CHMIEL

Środek stosować do zwalczania:

chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 1 l/ha, perzu (wiosną, gdy rośliny perzu osiągnęły fazę 4-10 liści) – zalecana dawka: 2,5 l/ha.

Uwaga:

W celu uniknięcia zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi, zaleca się wcześniejsze zastosowanie środka ochrony roślin przeznaczonego do zwalczania chwastów dwuliściennych, zgodnie z jego etykietą-instrukcją stosowania.

4. ROŚLINY ZIELARSKIE

arcydzięgiel litwor, arnika chamisso, babka płesznik, bieluń indiański, bylica-boże drzewko, czarnuszka siewna, cząber ogrodowy, dziurawiec zwyczajny, jeżówka purpurowa, kminek zwyczajny, kolendra siewna, kozieradka pospolita, kozłek lekarski, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, malwa czarna, marzanna barwierska, melisa lekarska, mięta pieprzowa, mniszek lekarski, nagietek lekarski, oman wielki, ostropest plamisty, pieprzowiec roczny, prawoślaz lekarski, rutwica lekarska, szałwia lekarska, szanta zwyczajna, tymianek właściwy, wiesiołek dwuletni, złocień maruna.

a) rośliny zielarskie jednoroczne i wieloletnie w I roku uprawy – środek stosować od fazy 3 liści rośliny uprawnej:

do zwalczania chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.

b) rośliny zielarskie wieloletnie w następnych latach uprawy – środek stosować po rozpoczęciu wegetacji:

do zwalczania chwastów jednorocznych (do fazy krzewienia) – zalecana dawka: 0,75-1 l/ha.

do zwalczania perzu (w fazie 4-10 liści) – zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

5. ZESPÓŁ UPRAWEK POŻNIWNYCH (zwalczanie perzu).

Zabieg wykonuje się po sprzęcie przedplonów, gdy pocięte w trakcie uprawy mechanicznej rozłogi perzu powschodziły i osiągnęły fazę 4-10 liści. Najlepsze wyniki uzyskuje się opryskując dwukrotnie w odstępie 3-4 tygodni, dzieląc zalecaną dawkę na połowę. Pierwszą uprawę mechaniczną można wykonać po upływie miesiąca od zastosowania środka, a siew roślin jednoliściennych (np.: zbóż) nie wcześniej niż po 2 miesiącach od opryskiwania, jeżeli zastosowano dawkę 2-2,5 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tygodniach, jeżeli zastosowano dawkę do 1,25 l/ha.

Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

cebula, czosnek, marchew, pietruszka, pomidor, seler - 30 dni,

ziemniak - 42 dni,

buraki, warzywa kapustne, por, rzepak,

łubin, groch, bób, bobik, fasola - 56 dni,

rośliny zielarskie - 42 dni,

ostropest plamisty - 56 dni.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone

w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zakupu środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających

środki ochrony roślin zgodnie z artykułem 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami.

Kupując oświadczacie Państwo, że spełniacie powyższe kryteria.