Efektywny środek do usuwania smoły HA/ESDS-1

  • zapewni czystość urządzeni grzewczego i komina
  • zwiększona moc, oraz efektywność
  • większe bezpieczeństwo
  • mniejsze użycie opału
  • wydłużony czas eksploatacji urządzenia grzewczego

Koncentrat - dużo większa wydajność, kilogram wystarcza nawet na 60 cykli czyszczących !

Oryginalny Proszek HANSA jest jednym z najskuteczniejszych preparatów do usuwania smoły na rynku.

Mieszanka składa się ze specjalnych kryształów, z których jedna część katalizuje proces spalania drewna, dzięki czemu smoła znajdująca się w drewnie rozkłada się na palne gazy, a druga w wysokiej temperaturze wydziela gaz, który reaguje z osadem ze smoły i rozkłada jego strukturę. W wyniku tego procesu wyparowuje woda, główny składnik utrzymujący trwałość smoły. Pozostają jedynie jej kruche pozostałości, które osypują się w dół. Następnie rozkładają się termicznie i ulegają spaleniu.

Przeznaczony do wszystkich, kominków, pieców i kotłów opalanych drewnem, lub węglem

Jak działa preparat HANSA ?

Należy wsypać 1 lub 2 miarki do urządzenia grzewczego przed rozpaleniem go. Na początku zaleca się używać środka za każdym razem, gdy rozpalasz ogień. Po 10 razie należy używać środka co 4-5 rozpalenie urządzenia.

1. Części wykorzystywanego urządzenia grzewczego oraz komin pokrywają się osadami ze smoły.

2. Preparat do usuwania smoły pokrywa warstwę tych niebezpiecznych osadów aktywnymi gazami.

3. Smoła poddana działaniu aktywnych gazów wysycha, staje się krucha i zostaje usunięta.

4. Działanie czyszczące preparatu do usuwania smoły przebiega kilka dni.

Zdjęcia przedstawiają wnętrze przewodu kominowego:

1. Przed czyszczeniem

2. Po czyszczeniu

Potwierdzona skuteczność w niezależnym instytucie certyfikacyjnym UE, protokół Nr 39-6190(2006-10-27) notyfikowanej instytucji nr 1015

Dawkowanie:

  • dla urządzeń do 25 kW - 10 miarek przy głównym czyszczeniu (1 na każde rozpalenie), przy czyszczeniu profilaktycznym 1 miarka co 4-5 rozpaleń
  • dla urządzeń powyżej 25 kW - 20 miarek przy głównym czyszczeniu (2 na każde rozpalenie), przy czyszczeniu profilaktycznym 2 miarek co 4-5 rozpaleń

Ważne informacje na temat czyszczenia i konserwacji kominów

Tak naprawdę nie płonie samo drewno, a wydzielające się z niego palne gazy. Na początku, po nagrzaniu się drewna do 150 °C, rozkładają się celuloza i lignina – zachodzi zjawisko pirolizy. Wydzielają się palne gazy: wodór, tlenek węgla, metan, które od razu ulegają spaleniu. Płomień stymuluje dalszy rozkład termiczny drewna. Błękitny płomień oznacza, że spala się toksyczny gaz – tlenek węgla. Gdy palą się gazy wydzielające się z drewna, widzimy dym. Biały dym tworzy para wodna wydzielająca się z drewna, a czarny – węgiel drobnocząsteczkowy (sadza) oraz trudnopalne opary kreozotu, znajdujące się w drewnie. Po zakończeniu procesu pirolizy pozostaje węgiel, który nie pali się już otwartym płomieniem, a jedynie się tli, reagując z tlenem z powietrza oraz wydziela dwutlenek węgla i parę wodną.

Wydzielające się razem z dymem sadza i kreozot stwarzają największe niebezpieczeństwo. Para wodna wytwarzająca się podczas spalania drewna „zlepia“ je, schładza i nie pozwala spłonąć. Z powodu dużej masy te lepkie elementy sadzy nie mogą zostać usunięte razem z dymem, dlatego też osadzają się na elementach urządzenia grzewczego i komina, tworząc osad ze smoły. Nawet niewielka jej ilość nie pozwala na normalne działanie urządzenia, zmniejsza jego efektywność, przyspiesza zużywanie się i korozję urządzeń, a w kominie może nawet spowodować pożar.

W zależności od mocy urządzenia grzewczego 1 kg proszku wystarcza na 30 do 60 cykli czyszczących.