PULSAR SIARCZAN AMONU

Środek do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane

 • RODZAJ ŚRODKA: nawóz
 • UPRAWA: Rzepak ozimy, Rzepak jary, Ziemniak, Kukurydza, Zboża ozime, Zboża jare, Burak, Motylkowe
 • PRZEZNACZENIE: Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane

OPIS PRODUKTU

Pulsar to nawóz azotowy występujący w postaci białych, szarobeżowych lub szarych kryształów, nie zawierający zanieczyszczeń mechanicznych. Jest produktem sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, co zwiększa jego skuteczność w przypadku bezpośredniej aplikacji na polu. Zawiera azot w formie amonowej (20,8% N) i łatwo dostępną siarkę (24,2% S, w przeliczeniu na SO3 60,5%). Nie zbryla się w sposób trwały. Powstałe zbrylenia łatwo rozkruszają się pod naciskiem ręki.

DAWKOWANIE

Rzepak ozimy:

 • 50-300 kg/ha

Rzepak jary:

 • 0-250 kg/ha5

Ziemniak:

 • 50-350 kg/ha

Kukurydza:

 • 50-350 kg/ha

Zboża ozime i jare:

 • 50-200 kg/ha

Burak:

 • 50-200 kg/100 m2

Motylkowe

 • 50-150 kg/h

DZIAŁANIE

 • Typowy nawóz przedsiewny.
 • Azot w efektywnej formie amonowej.
 • Postać krystaliczna produktu przyspiesza jego aplikację w odróżnieniu od produktów o dużej granuli (szybciej się rozpuszcza).
 • Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
 • Powolne działanie – długotrwałe źródło azotu dla roślin.
 • Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zakupu środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin zgodnie z artykułem 28 ustawy o środkach ochrony roślin z  dnia 8 marca 2013r. ze zmianami.

Kupując oświadczacie Państwo, że spełniacie powyższe kryteria.

Nr oferty xSale 7671259398