Pasta silikonowa termoprzewodząca H 100g

Symbol: 06406

Aukcja dotyczy:

ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem,

niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury,

chroni od wpływów atmosferycznych,

zapobiega przebiciom,

charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie, działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku,

posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C.

Właściwości Pasty Silikonowej Termoprzewodzącej „H”:

Gęstość w temp. 20°C: 1,47 G/cm3,

Temperatura zapłonu: 350°C,

Temperatura krzepnięcia: -50°C,

Współczynnik refrakcji: 1,405,

Ciepło właściwe w temp. 50°C: 0,243 Cal /g K,

Współczynnik przenikania ciepła w temp. 0-150°C: 0,78 W/m K,

Stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (±0,1),

Oporność skrośna: 5x10 do potęgi 14 Ohm x cm,

Zakres temp. pracy: -50~200°C .