Normix Granulat Niebieski 5 kg

Preparat deratyzacyjny Zawartość substancji czynnej: Difenakum -0,005 g/kg.

Granulat przeznaczony do zwalczania nornika polnego i myszy polnej, na terenach otwartych nieużytkowanych rolniczo takich jak wały i skarpy ziemne, pola golfowe, boiska trawiaste oraz w obrębie zabudowań i pomieszczeń nachodzonych przez te szkodniki.

CO ZWALCZA:

Karczownik ziemnowodny, nornik polny, mysz polna, mysz zaroślowa, drobne gryzonie myszowate.

MIEJSCA STOSOWANIA:

Korytarze lub nory gryzoni, ścieżki przebiegu gryzoni, otwory nor lub w pobliżu pni drzew. Środek stosować wykładając w porcjach po 40 -200 g na jeden punkt trucia do profesjonalnych stacji deratyzacyjnych. Punkt trucia umieszczać co 5 -10 m bezpośrednio w korytarzach lub norach gryzoni, na ścieżkach przebiegu gryzoni, przy otworach nor lub w pobliżu pni drzew tj. w miejscach gnieżdżenia się nornika polnego i karczownika ziemnowodnego, tak aby jeden punkt przypadał na około 30 -40 m2 powierzchni.

UWAGA

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni.