• +38 (099) 627 40 40

  Пн - Пт

  +38 (098) 736 65 20

  с 10:00 до 18:00
  ПН-ПТ С 10:00 ДО 18:00

пропитка для DREWNA/WIĘŹBY концентрат .1:9 BEZBARWNY 1L

Код: 7768899114

202 грн
382 грн с доставкой в Украину
Ваша скидка 0 грн
Товар есть в наличии
Все товары продавца FirmaBowit
Не доставляем товар, запрещенный для ввоза на территорию Украины.

Информация
Гарантия: мы сами все проверяем
Время доставки: 5-7 дней
Состояние товара: новое
Доступное количество: 444

Характеристики
Состояние Nowy
Предназначение для drewna
Pojemność 1
Marka inna
Waga (с opakowaniem) 1
Перевод

SUPER IMPREGNAT WOOD PROTECTOR - BEZBARWNY                impregnat do drewna konstrukcyjnego, więźby dachowej

Koncentrat 1:9

 • Impregnat ODPORNY NA WYMYWANIE,
 • przeciw GRZYBOM/GLONOM/INSEKTOM,
 • zabezpiecza przed sinizną

Przeznaczenie

Do wgłębnej i powierzchniowej (kapiel, malowanie i natrysk) impregnacji drewna montowanego pod zadaszeniem, jak i narażonego na wymywanieprzeciw grzybom powodującym głęboki rozkład drewna, glonom oraz insektom, a podczas suszenia zabezpiecza także przed sinizną.

Sposób użycia

Przygotować roztwór 10% (5 kg środka rozpuścić w 45 l wody). Nanieść na powierzchnię drewna poprzez (1-2-krotne) malowanie lub natrysk, bardzo poręczne jest zastosowanie spryskiwacza ogrodowego. Wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 28%.

Chronić przed deszczem przez 48 godzin po zabiegu impregnacji. Roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min przed każdym kolejnym użyciem.

Zużycie

- 80 g/m2 powierzchni drewna niezadaszonego.

- 60 g/m2 powierzchni drewna zadaszonego.

Barwienie

Dostępny jest jako impregnat bezbarwny lub w kolorze zielonym i brązowym, na takie kolory barwi drewno, zachowując jego fakturę. Barwnik jest tylko wskaźnikiem ułatwiającym malowanie i może ulec wypłukaniu, natomiast impregnat jest niewymywalny.

Skład

Triazole, aminy, propikonazol.

Właściwości fizykochemiczne

Postać - ciecz o barwie wg specyfikacji (bezbarwny, brązowy, zielony).pH (20% roztwór) - 7 - 7,5.Gęstość - 1,005 g/cm3.

Warunki BHP

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.S2 Chronić przed dziećmi.S23 Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.S26 Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wodyi zasięgnąć porady lekarza.S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.S56 Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.Zawiera propikonazol.Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Przechowywanie i transport

Przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci.W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych.

Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu.

Termin ważności

3 lata od daty produkcji.

Atesty

Pozwolenie nr 3207/07 na obrót produktem biobójczym.

Posiada Krajową Deklarację Zgodności nr D5/2009 z dnia 01.06.2009r. , która spełnia wymagania określone w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6373/2004 + Aneks 1 ważnej do 31.05.2009 r.